OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovim uvjetima poslovanja (u nastavku: Opći uvjeti) društvo Car Herc d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Strmečkoga put 6a , OIB: 92705088867, pizzeria San Pietro, (u nastavku: Društvo) uspostavlja pravila i uvjete korištenja web stranice www.sanpietro.com.hr (uključujući pripadajuće aplikacije) (u nastavku: Web stranica) u vlasništvu Društva.

Ovi Opći uvjeti na odgovarajući način primjenjuju se i na poslovanje odnosno naručivanje proizvoda u pizzeriji San Pietro poslovnici Društva.

Radi provedbe pojedinih akcijskih prodaja ili u slične svrhe, Društvo može donijeti posebne uvjete poslovanja u kojem slučaju će primjena istih će imati prednost.

Molimo vas da prije korištenja Web stranice, pažljivo pročitate Opće uvjete.

Članak 1. (Sadržaj Web stranice)
Web stranica sadrži sve informacije o dostupnim San Pietro proizvodima i omogućuje njihovo naručivanje.

Članak 2. (Korištenje Web stranice)
Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Web stranici, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike. Korištenje Web stranice ne naplaćuje se.

Korištenje Web stranice moguće je samo i isključivo uz pristanak na Opće uvjete. Pristupanjem i korištenjem Web stranice, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Općih uvjeta i Politike privatnosti.

Maloljetnim korisnicima korištenje Web stranice dozvoljeno je isključivo uz pristanak i nadzor roditelja ili skrbnika.

Članak 3. (Postupak registracije)
Korištenje pojedinih sadržaja Web stranice moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Općih uvjeta.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju Općih uvjeta.

Članak 4. (Podaci o korisničkom računu)
Svi korisnici Web stranice dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

Članak 5. (Obveze korisnika)
Korisnici su dužni postupati u skladu s Općim uvjetima i primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nedopuštenog i/ili nezakonitog korištenja Web stranice.

Korisnicima je zabranjeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati.

Korisnik jamči da su svi podaci koje je pružio točni i potpuni.

Članak 6. (Prodaja alkoholnih pića)
U skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20), zabranjena je prodaja pića maloljetnicima. Društvo je ovlašteno uskratiti prodaju alkoholnog pića ukoliko procijeni da je korisnik maloljetan, a korisnik ne dokaže suprotno.

Članak 7. (Dostava)
Područje dostave je ograničeno. Dostava se vrši tijekom vremena naznačenog na Web stranici. Dostava se ne naplaćuje.

Članak 8. ( Otkazivanje, reklamacije i povrat novca)
Za otkazivanje narudžbe, potrebno je telefonski kontaktirati poslovnicu i zatražiti razgovor s voditeljem poslovnice.

Reklamacije je potrebno uputiti odmah po preuzimanju. Ukoliko je reklamacije osnovana, zamijenit ćemo Vašu narudžbu ili izvršiti povrat novca. Povrat novca može potrajati i do 10 radnih dana, ovisno o načinu kojim je izvršeno plaćanje.

Društvo pridržava pravo promjene cijena bez ranije najave. Dodatni prilozi na pizzi se dodatno naplaćuju. Cijene uključuju PDV.

Članak 9. (Alergeni)
Informacije o alergijama i intolerantnosti na hranu zatražite u poslovnici.

Članak 10. (Načini plaćanja)
Plaćanje je moguće kartičnim plaćanjem putem Interneta ili u poslovnici ili gotovinom dostavljaču.

Članak 11. (Isključenje odgovornosti Društva)
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranice.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške, održavanja ili sličnog događaja.

Članak 12. (Ograničenje korištenja)
Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice svim korisnicima koji na bilo koji način krše Opće uvjete ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.Članak 13. (Zaštita osobnih podataka)
Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 14. (Zaštita prava intelektualnog vlasništva)
Prava koja se odnose na Web stranicu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod kao i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te sadrže materijale koji su predmet pravne zaštite. Ni pod kojim uvjetima nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice niti je dozvoljeno kopirati njezin sadržaj.

Suprotno postupanje predstavlja kršenje ovih Općih uvjeta te će u navedenom slučaju Društvo poduzeti odgovarajuće pravne radnje.

Članak 15. (Promidžba)
U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga te za izravnu promidžbu. Prilikom takve promidžbe, omogućit ćemo vam odjavu.

Članak 16. (Objava Općih uvjeta)
Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranici te su dostupni u poslovnicama Društva.

Članak 17. (Promjene Općih uvjeta)
Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Opće uvjete. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Opće uvjete.

Članak 18. (Prava potrošača)
Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte caffe@zeusfaber.hr ili na adresu Društva - Strmečkoga put 6a, Zagreb (Grad Zagreb). Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Članak 19. (Mjerodavno pravo i nadležnost)
Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Općih uvjeta, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.

Članak 20. (Prijenos)
Društvo je ovlašteno prenijeti prava i obveze iz ovih Općih uvjeta na drugu pravnu osobu. Korisnik bez pristanka Društva nije ovlašten svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 21. (Ništetnost)
Ukoliko bi se pojedina odredba Općih uvjeta smatrala ništetnom ili nevaljanom ili bi takvom naknadno postala, navedeno neće imati utjecaja na pravni učinak preostalih odredaba Općih uvjeta i na njihovu pravnu valjanost u cjelini.